PLE

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ DE FORMACIÓ “PLE”

CURS D’ESTIU BLANQUERNA 2017

HORARI

Primer tram de 8:30 a 11:30

Descans de 11:30 a 12:00 (informar de la sessió informativa del postgrau)

Segon tram de 12:00 a 15:00

ESTRUCTURA GENERAL

1.- “Bon dia” (Atenció plena, vídeo de Macaco) 8:30 – 8:45
2.-Bloc dedicat a la COMPETÈNCIA DIGITAL 8:45 – 11:30
3.-Descans 11:30 – 12:00
4.-”Continuem”: (Atenció i concentració: 1, 2 i 3) 12:00 – 12:15
5.-Bloc dedicat al PLE 12:15 – 14:45
6.- Dinàmica de tancament : vídeo d’aportacions individuals 14:45 – 15:00

1.-BON DIA

 • Activitat d’atenció plena.
 • Cal estar molt atents a la lletra de la cançó “MOVING” de Macaco. Tothom està dret a l’inici, ha trobat una frase / paraula escrita a un paperet a la seva cadira.  Cal anar seient a mesura que escoltem la nostra frase.

———————————-

2.-COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

2.1_Idees prèvies

 • Visionat del vídeo  “Whats is 21st century education?”   https://youtu.be/Ax5cNlutAys
 • Xerrada en ROTLLANA:  Per què les TIC han de ser part important de la innovació educativa?
  • Ús que fan els nens de la tecnologia
  • Professions que existeixen arran de la revolució tecnològica
  • Incertesa de com serà el futur
  • Per a què eduquem?
   • Contingència
   • No sabrem com és el futur
   • Els alumnes hauran de:
    • trobar solucions
    • prendre decisions
  • Com han de ser els professors d’avui dia?

Punts clau:

 1. Ús creixent de la tecnologia
 2. Incertesa
 3. Rol del professor
 4. Actualització de la formació docent

2.2_Parlem de COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Quina és la C.D. mínima que ha de tenir un docent?

 • En grups de 4 discuteixen entorn a la pregunta i pengen respostes concretes en post-its construint un mural conjunt sense categorització.
 • Expliquem l’existència del document publicat pel departament que categoritza en 5 dimensions les competències digitals docents. Caldrà fer una lectura de quines són les dimensions i a què fa referència cadascuna. http://dom.cat/19uc
 • Cada grup capturarà el mural de post-it amb l’app Post-it. Hauran de fer una classificació  digital per dimensions de totes les notes penjades.
 • Cada grup fa una captura de pantalla de la classificació que han fet de la C.D.D i la pengen al blog. Cal recordar les instruccions per publicar al blog: https://aprenentatgetic.wordpress.com/

(Paral.lelament a l’activitat, els formadors han classificat els post-it en paper a la pissarra segons les mateixes 5 dimensions)

 • Els formadors fem una reflexió del per què d’aquesta classificació, comentem la classificació feta i s’obre un torn de paraules en funció de les que ha fet cada grup: diferències, propostes, preguntes.

2.3_Estudi d’un cas

Abordarem el model d’implementació SAMR i farem servir la classificació que proposa per l’estudi d’un cas pràctic d’implementació TIC a l’aula.

Ens agruparem per parelles, respectant les parelles que han treballat en els mòduls anteriors del curs.

 • Lectura de la proposta de classificació SAMR i de l’article relacionat:
 • Torn de preguntes
 • Acció:
  • Cada parella pensarà una activitat d’aula o un petit projecte que es pugui dur a l’escola al llarg d’un curs.
  • En la presentació del dossier compartit d’aprenentatge (presentació DCA) que podeu trobar al blog d’aquest curs d’estiu, cada parella omplirà les tres  diapositives reservades pel model SAMR amb la descripció d’aquesta activitat amb diferents nivells d’implementació TIC.
    • 1-MILLORA:
     • Substitució: la tecnologia substitueix directament una eina sense cap canvi funcional
     • Augment: la tecnologia substitueix directament una eina millorant funcionalment.
    • 2-TRANSFORMACIÓ:
     • Modificació: la tecnologia permet una redefinició significativa de les tasques.
    • 3-REDEFINICIÓ:
     • Redefinició: la tecnologia permet la creació de noves tasques, prèviament inconcebibles.
 • Posada en comú dels diferents casos pràctics i dels seus diferents nivells d’implementació TIC segons SAMR.

2.3_Activitat complementària: Model TPACK

Model identificador de la formació docent a tres nivells:

 • Pedagògia
 • Tecnologia
 • Continguts

Consultar materials del curs entorn al model TPACK.

Comentar infografia.

Torn de paraules obert

———————————-

3.-DESCANS

 • Descans de 30 minuts. Es proposa assistir a la micro sessió informativa sobre el curs de Postgrau en innovació educativa a l’aula B2-02.

———————————-

4.-”CONTINUEM: 1, 2 i 3!”

 • Activitat d’atenció i concentració.
 • Per parelles, es proposa fer tres seqüències d’intercanvi de missatges visuals i gestuals alterns. Cal estar atents a les indicacions dels formadors.

———————————-

5.-ENTORN PERSONAL D’APRENENTATGE (PLE)

5.1_Introducció: eines

Ens donarem d’alta en les següents eines:

(cal respectar l’ordre, perque el registre a la primera ens facilitarà la resta)

 • Píndola de registre en les diferents eines.

5.2_Introducció: PLE

 • Vídeo introducció: QUÈ ÉS UN PLE?
 • Píndola teòrica del “PLE”:
  • Connexió del PLE amb la CDD
  • Definició de PLE
   • Definició global
   • Fases:
    • Cercar
    • Curar (filtrar i emmagatzemar)
    • Processar i reelaborar
    • Compartir i publicar
   • Mostra de dels PLE’s dels formadors.
 • Xerrada: COM ÉS EL VOSTRE PLE?

5.3_Exercici pràctic

 • Els formadors faran 5 grups amb l’aplicació http://flippity.net/. (Preferiblement un usuari experimentat de Twitter per grup)
 • Assignarem un tema per grup amb l’aplicació http://flippity.net/
  • m-Learning
  • Robòtica
  • Programació
  • Flipped Classroom
  • PLE

5.3.1 Recerca

 • Cada grup fa recerca i curació de:
  • 2 espais WEB
  • 1 Canal de Youtube
  • Altres documents trobats a Internet (PDF, infografies,etc.)
 • Píndola de Twitter:
  • Com es tuiteja?
  • Com fem una recerca per “#”?
 • Cal penjar cada espai web i recurs al Twitter amb els dos hashtags següents:
  • #estiuTICblq
  • #PLE

5.3.2 Curació: filtrar i emmagatzemar – RSS / Scopp-it

 • Fer una recerca al Twitter, tenint en compte els dos hashtags utilitzats, de tots els recursos penjats pels companys del curs. Tots els components del grup hauran d’afegir els espais WEB al seu Feedly per fer seguiment RSS de les publicacions.
 • Píndola de Scoop-it:
  • Com penjar recursos a Scoop-it.
  • Com publicar a Twitter des de Scoop-it.
 • Fer una ullada al canal RSS i afegir al nostre Scoop-it tots els recursos que ens poden resultar interessants.

5.3.3 Publicació i compartició

 • Compartir Scoop-it via Twitter.
 • Obrir el Twitter i observar com s’ha fet efectiva la compartició dels recursos des de Scoop-it.

5.4_PROCÉS DE CREACIÓ D’UN PLE

En els mateixos grups de l’exercici pràctic anterior, caldrà explicar el procés de creació d’un PLE. Com ho podeu fer?

 • Mitjançant una presentació de Google
 • Amb un vídeo de 1 minut (exemple)
 • Infografia (exemple)
 • Mapa conceptual (exemple)

Cada grup  haurà d’exposar el seu treball final de manera sintètica, fent èmfasi en les idees clau que han copsat entorn al procés de creació d’un PLE.

Finalment, cada grup publicarà el mitjà que ha utilitzat per la seva comunicació al blog del curs: https://aprenentatgetic.wordpress.com/

________________________________________________________________

TANCAMENT

 • Aneu a la vostra presentació i ompliu les diapositives corresponents a :
  • PLE
  • REFLEXIONS FINALS
 • Visionat del vídeo de reflexió individual capturats al llarg de la sessió.
 • Deixa el teu propòsit…  “Daruma”